"Afvalwater-opvang, -transport, -behandeling en -recycling voor industrie en het MKB"

Welkom bij Afvalwatertechniek NB Milieu BV!

Read this page in English / Português / Español.

Wij zijn gesloten op Hemelvaartsdag 21 Mei en Vrijdag 22 Mei.

Bezoek ons op de Rioleringsvakdagen Gorinchem 23-25 Maart 2021. Meer info over de beurs vindt U hier.

Ook onze bereikbaarheid is enigszins aangepast om besmetting van ons personeel zoveel als mogelijk te beperken. Hierdoor zijn wij tussen de middag soms even niet aanwezig aangezien er dan een wisseling van de wacht op ons kantoor kan plaatsvinden.

Via "oplossingen" in de navigatiebalk komt U direct bij al onze producten. 

De oplossing voor overtollig water

De markt-conforme producten van Afvalwatertechniek vormen de oplossing voor effectieve opvang en afwatering van overtollig water en afvalwater, alsook voor de adequate afscheiding van afvalstoffen in afvalwater, geheel conform hedendaagse wetten en eisen. Door gecertificeerde technieken komen de producten van Afvalwatertechniek in aanmerking voor alle projecten met een hoog kwaliteitsnivo (ook Breeam).

Het leveringsprogramma omvat o.a.  olieafscheidersvetafscheiders, bypass (Breeam), waterrecyclingzandfiltratie, bandfiltratie, slibontwatering, en procesbekkens voor carwash, buswasinstallaties en truckwash, trein-, tram- en metrowasinstallaties, recyclingputten,  slibvangputten en bufferputten voor de recyclingbranche, bandfilters en zeefbochten, waterbekkens, controleputten, chemische afvalwaterbehandelingbiologische afvalwaterbehandeling, IBA-systemen, beluchtingsystemen, uitgebreid pompputten-programma, een uitgebreid afvoergoten-programma enz. 

Afvalwatertechniek levert bijvoorbeeld ook slimme waterbuffers en onderhoudsvriendelijke infiltratievoorzieningen die ook over 10 jaar nog functioneren en niet dichtslibben. Ook het bypass-systeem van Afvalwatertechniek (CE, Komo, ook volgens Breeam) is hierop toegelegd.

Met het gecertificeerde afscheider-pakket van Afvalwatertechniek is afscheiden en verantwoord lozen een hele zorg minder. In de producten zijn alle ervaringen verwerkt tot een gebruikersvriendelijk eindproduct met alle certificaten volgens hedendaagse normen en eisen.

Afvalwatertechniek ontzorgt, adviseert, en levert complete projecten af, turn key. 

Klik hier en ga direct naar de documentatie


HISTORIE

Natuurbeton begon onder de naam Exton in de jaren 60, maar kon zijn naam zeer winstgevend verkopen aan Exxon. Sierbeton, zoals fonteinen voor bijvoorbeeld Paleis het Loo, was in de zeventiger jaren een van de belangrijke pijlers van Natuurbeton.  Het Milieu was in opkomst in 1989 en een nieuwe tak werd direct opgericht onder de naam NatuurBeton Milieu

Omdat beton in de eerste jaren een belangrijke grondstof voor de producten was (olie- en vetafscheiders), paste de oude naam Natuurbeton als gegoten. Later werden ook andere grondstoffen ingezet zoals RVS en HDPE. De bedrijfsnaam werd in 2010 aangepast in Afvalwatertechniek NB Milieu, waarin NB dus terug verwijst naar Natuurbeton Milieu. De nadruk kwam in de jaren 2000-2010 steeds meer te liggen op advies in waterzuiveringstechnieken voor de kleinere afvalwaterstromen (< 10.000 l/uur). Afvalwaterstromen die te groot zijn om op te laten halen, maar te klein om er een uitgebreide rioolwaterzuivering voor aan te schaffen.
Het bedrijf speelt in op de hedendaagse eisen voor opvang, lozing, recycling en behandeling van afvalwater en komt middels eenvoudige zuiveringstechnieken tot een rendabele oplossing. Systemen  die voor elke technische dienst eenvoudig te onderhouden zijn.

"Wij hebben geleerd van onze leveringen aan de uitzendgebieden van Defensie. Hierbij lag de nadruk op extreme weersomstandigheden, lager geschoold personeel, alsook grotere hoeveelheden afvalwater en vervuiling. Door de systemen eenvoudig te houden, werden ze begrijpbaar voor eenieder en was onze inbreng gedurende de hele uitzending minimaal. We leveren ook in de uithoeken van Europa en daarbuiten en willen niet dat onze klanten stilstand hebben. Vandaar dat onze spare-parts door heel Europa verkrijgbaar zijn en dat alle besturingssystemen door elke electricien te begrijpen en te repareren zijn. Het is eigenlijk de USA methode, ondanks de grote afstanden moet je een hoge werkingsgarantie kunnen geven." 

De klanten van het eerste uur waren in 1989-1992 voornamelijk tankstations, horeca en agrarische bedrijven met afvalwaterproblemen rond keuken, tankplaats, wasplaats en spoelplaats (ook insecticidenmelkspoelwater). De eerste producten waren voornamelijk kolken, olie-en vetafscheidersseptictanks en maiswateropslagtanks. Later (1993>>) kwamen daar klanten bij die behoefte hadden aan dezelfde technieken zoals de oliemaatschappijen, defensie en kleinschalige industrie (zoals schrootterreinen en waterrecycling car- en truckwash). 

Inmiddels zijn onze industriële afvalwaterbehandelingsystemen (food- en petfood)IBA-systemen (klein- en grootgebruik) en pomptechniek belangrijke peilers, en heeft kunststof als grondstof veel terrein gewonnen ten opzichte van beton. Afvalwatertechniek levert complete pompsystemen en gemalen, voor kleinschalig gebruik alsook grote debieten!! Met klanten als Mars Veghel, FrieslandCampina, Suikerunie, Regelink Kampen, McDonalds, Bol.com, Phillip Morris, De Waterbeer, Penotti, Starwash Heerlen etc etc heeft Afvalwatertechniek bewezen de betrouwbare partner te zijn voor elke opdrachtgever.

Met specialismen in de agrarische sector, tankstations en horeca, de recyclingbranche, de auto-aanverwante industrie, de car- en truckwash, alsook de levensmiddelenindustrie is Afvalwatertechniek na 29 jaar, en na meer als 5000 gerealiseerde projecten, actief binnen elke gemeente van Nederland maar ook in vele locaties binnen Europa en ver daar buiten. Zie hiervoor onze beknopte referentielijst en daarbij horende locatieaanduidingen op de kaart van Nederland en Europa.  

Lees meer over de milieuwetgeving bij autowasbedrijven (rapport Infomil of rapport BOVAG)