"Afvalwater-opvang, -transport, -behandeling en -recycling voor industrie en het MKB"


Welkom bij Afvalwatertechniek NB Milieu BV!

Read this page in English / Português / Español.

Wij zijn gesloten vanaf 18 Juli tot en met 9 Augustus ivm de bouwvak-zomervakantie. Voor dringende zaken kunt U onze mobiele nummers blijven gebruiken of een mail sturen naar [email protected] die met enige regelmaat worden gelezen.

De oplossing voor afvalwater

De producten van Afvalwatertechniek zijn marktconform en bieden effectieve oplossingen voor het opvangen en afvoeren van overtollig water en afvalwater, evenals de adequate scheiding van afvalstoffen in afvalwater, in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving. Dankzij gecertificeerde technieken voldoen de producten van Afvalwatertechniek aan de vereisten voor projecten met een hoog kwaliteitsniveau, waaronder Breeam-certificering.
Het uitgebreide assortiment  omvat complete waterzuivering en waterrecycling voor de schroot, bouwpuin, bulk, recycling-brancheschroot, bouwpuin, bulk, recycling-brancheplasticrecycling, olieafscheiders, vetafscheiders, bypass-systemen (Breeam-gecertificeerd), waterrecycling, zandfiltratie, bandfiltratie, slibontwatering, en procesbekkens voor diverse toepassingen zoals carwashes, buswasinstallaties, truckwashes, trein-, tram- en metrowasinstallaties, recyclingputten, slibvangputten, bufferputten voor de recyclingindustrie, bandfilters, zeefbochten, waterbekkens, controleputten, chemische afvalwaterbehandeling, biologische afvalwaterbehandeling, IBA-systemen, beluchtingssystemen, uitgebreide pompputten-programma's, een uitgebreid afvoergoten-programma, en nog veel meer.
In 1995 heeft Afvalwatertechniek zich gericht op de doelgroep bulkopslag en schrootterreinen. Met projecten bij bedrijven zoals EP Shipping, Jewo Metaal en de Gerrits groep hebben we de basis gelegd voor onze gefaseerde aanpak van dergelijke projecten, die vaak grote terreinen en complexe verontreinigingen met veel regenwater met zich meebrengen. Onze aanpak kenmerkt zich door het implementeren van systemen die eenvoudig kunnen worden aangepast of uitgebreid in de toekomst, mochten lozingsvereisten strenger worden. Op deze manier voorkomen we hoge investeringskosten op korte termijn en hoge exploitatiekosten op lange termijn. Waterhergebruik vormt hierbij de eerste stap. Ons ontwerp is gebaseerd op de scheiding van verontreinigingen op basis van fysische eigenschappen, waarbij chemische behandeling pas wordt toegepast als dat absoluut noodzakelijk is. Enkele recente projecten zijn uitgevoerd bij Beelen Recycling Terneuzen (2021), Beelen Recycling Terneuzen (2021), 2022 Friesland Campina Rijkevoort, Amalthea Geitenkaas Rijen, Wenau Heerenveen 2023 Bulk Terminal Zeeland, Maja Schrootterrein Vlothaventerrein Amsterdam, 2024 Sassevaart Nieuwe Sluis Terneuzen, Stone2stone Antwerpen, Renewi Gent, Helichem Belfeld, Lely Merchtem en Hypolitushoef
Afvalwatertechniek levert ook intelligente waterbuffers en onderhoudsvriendelijke infiltratievoorzieningen die zelfs na 10 jaar nog optimaal functioneren zonder te verstopt te raken. Ons bypass-systeem (CE, Komo en Breeam-gecertificeerd) is ook gericht op deze aspecten.
Met het gecertificeerde afscheider-pakket van Afvalwatertechniek kunt u zonder zorgen afvalstoffen scheiden en verantwoord lozen. Onze producten zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en resulteren in gebruikersvriendelijke eindproducten met alle benodigde certificeringen volgens de geldende normen en eisen.
Afvalwatertechniek neemt graag al uw zorgen uit handen, voorziet u van advies en levert complete turn-key projecten af.


Klik hier en ga direct naar de documentatie


HISTORIE

In de jaren '60 begon Natuurbeton, voorheen bekend als Exton (dat in de jaren '70 werd verkocht aan Exxon), met de productie van betonnen producten. Sierbeton, zoals de prachtige fonteinen voor Paleis Het Loo, was een belangrijke pijler van het bedrijf. Naarmate het milieubewustzijn groeide, werd in 1989 een nieuwe bedrijfstak opgericht onder de naam NatuurBeton Milieu.
Aanvankelijk was beton een belangrijke grondstof in de late jaren '80 en begin jaren '90, met name voor de productie van olie- en vetafscheiders. Hierdoor was de naam Natuurbeton een passende keuze. Later werden ook andere materialen zoals roestvrij staal en HDPE ingezet. In 2010 werd de bedrijfsnaam gewijzigd in Afvalwatertechniek NB Milieu, waarbij NB verwijst naar Natuurbeton Milieu. In de periode tussen 2000 en 2010 verschoof de nadruk steeds meer naar advies over waterzuiveringstechnieken. Het bedrijf bood rendabele oplossingen voor afvalwaterbehandeling door middel van eenvoudige zuiveringstechnieken, die gemakkelijk te onderhouden zijn voor elke technische dienst.
Het leerproces dat voortkwam uit leveringen aan uitzendgebieden van Defensie, waar extreme weersomstandigheden en grote hoeveelheden afvalwater en verontreiniging aanwezig waren, heeft geleid tot vereenvoudigde systemen die begrijpelijk waren voor iedereen. Dit minimaliseerde de behoefte aan assistentie tijdens missies. Het bedrijf levert zijn producten in afgelegen delen van Europa en andere delen van de wereld, en streeft ernaar dat klanten geen stilstand ervaren. Dit wordt bereikt door reserveonderdelen beschikbaar te stellen in heel Europa en door besturingssystemen te ontwikkelen die begrijpelijk en repareerbaar zijn door elke elektricien. Dit is vergelijkbaar met de werkwijze in de Verenigde Staten, waar ondanks grote afstanden een hoge mate van betrouwbaarheid wordt gegarandeerd.
In de periode van 1989 tot 1992 bestonden de klanten van Afvalwatertechniek voornamelijk uit tankstations, horecagelegenheden en agrarische bedrijven met afvalwaterproblemen rond keukens, tankplaatsen, wasplaatsen en spoelplaatsen, inclusief insecticiden en melkspoelwater. De initiële producten waren voornamelijk putten, olie- en vetafscheiders, septictanks en maiswateropslagtanks. Later (vanaf 1993) werden ook oliemaatschappijen, defensie en kleinschalige industrieën zoals schrootterreinen en car- en truckwashes klant. Ook heeft Afvalwatertechniek expertise opgebouwd op het gebied van waterbeheer in distributiecentra, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan pluvia-systemen en calamiteitenafsluiters (voor bluswater). Breeam-certificering is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Binnen dit kader wordt aangegeven dat afvalwater, bijvoorbeeld uit laaddocks, nooit ongezuiverd geloosd mag worden. Daarom is een bypass, voordat olie en slib zijn verwijderd, niet toegestaan. Dit zou anders kunnen leiden tot bodemvervuiling (bij infiltratie) of vervuiling van oppervlaktewater.
Tegenwoordig vormen industriële afvalwaterbehandelingssystemen (voor onder andere voedsel- en diervoederindustrie, plastic-water-recycling, en rioolslibverwerking), IBA-systemen (voor zowel kleine als grote toepassingen) en pomptechnologie belangrijke pijlers voor Afvalwatertechniek. Kunststof heeft inmiddels beton als grondstof grotendeels vervangen. Afvalwatertechniek levert complete pompsystemen en gemalen voor zowel kleinschalig als grootschalig gebruik. Het bedrijf heeft bewezen een betrouwbare partner te zijn voor elke opdrachtgever, met klanten zoals Mars Veghel, Amalthea Rijen, FrieslandCampina, Van der Kolk Zwolle, Innovatiecentrum van de Suikerunie, McDonald's, Bol.com, VidaXL, Phillip Morris, De Waterbeer, Roefs Puurs, Renewi, Penotti, Starwash, Daly Plastics Zutphen en Wolfswinkel Reiniging, om er maar een paar te noemen (zie onze referenties).
Met specialismen in de petrochemie, horeca, recyclingsector, auto-industrie (inclusief car- en truckwashes) en de voedingsmiddelenindustrie, is Afvalwatertechniek NB Milieu BV na 31 jaar en meer dan 5000 gerealiseerde projecten actief in elke gemeente in Nederland en op vele locaties in Europa en daarbuiten. Zie onze beknopte referentielijst en bijbehorende locaties op de kaart van Nederland en Europa voor meer informatie.


NIEUWS

Lees meer over de milieuwetgeving bij autowasbedrijven (rapport Infomil of rapport BOVAG)

Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing vervangt Modelverordening Rioolheffing (lees hier meer)

Algemeen;

Afvalwatertechniek NB Milieu BV is een gerenommeerd bedrijf dat zich specialiseert in duurzame waterbehandelingssystemen. Met een uitgebreid assortiment aan oplossingen en een focus op innovatie, speelt Afvalwatertechniek NB Milieu BV een belangrijke rol in het leveren van effectieve en efficiënte methoden voor de opvang, scheiding en behandeling van afvalwater. Deze uiteenzetting verkent de geschiedenis, expertise en bijdragen van Afvalwatertechniek NB Milieu BV aan de bevordering van duurzaam waterbeheer en milieubescherming.

1: Oprichting en Ontwikkeling

 • De oorsprong van Afvalwatertechniek NB Milieu BV als onderdeel van Natuurbeton en de latere oprichting in 1989 als een zelfstandige entiteit.
 • De ontwikkeling van het bedrijf als reactie op de groeiende behoefte aan milieuverantwoorde oplossingen voor afvalwaterbehandeling.
 • Het aanpassingsvermogen en de voortdurende evolutie van Afvalwatertechniek NB Milieu BV om te voldoen aan veranderende normen en eisen.

2: Breed scala aan Duurzame Oplossingen

 • Een overzicht van de producten en diensten die worden aangeboden door Afvalwatertechniek NB Milieu BV, waaronder olieafscheiders, vetafscheiders, waterrecycling, zandfiltratie, slibontwatering, en procesbekkens.
 • Specifieke toepassingen van deze oplossingen in diverse sectoren, zoals carwashes, recyclingbedrijven, distributiecentra en de levensmiddelenindustrie.
 • Het belang van gecertificeerde technologieën en de naleving van wet- en regelgeving bij het leveren van duurzame waterbehandelingsoplossingen.

3: Innovatie en Onderzoek

 • Het streven naar voortdurende innovatie en onderzoek bij Afvalwatertechniek NB Milieu BV om geavanceerde en efficiënte systemen te ontwikkelen.
 • Samenwerking met partners uit de industrie, overheid en academische wereld om nieuwe technologieën en benaderingen te verkennen.
 • De rol van onderzoek en ontwikkeling bij het verbeteren van de prestaties, betrouwbaarheid en duurzaamheid van waterbehandelingssystemen.

4: Duurzaamheid en Milieubescherming

 • Het belang van duurzaam waterbeheer en de bijdrage van Afvalwatertechniek NB Milieu BV aan milieubescherming.
 • Het bevorderen van waterhergebruik als een essentiële stap in de richting van een circulaire economie.
 • Het minimaliseren van de impact op het milieu door middel van efficiënt waterverbruik, vermindering van verontreiniging en het voorkomen van bodem- en oppervlaktewatervervuiling.

5: Klantenservice en Projectrealisatie

 • De focus van Afvalwatertechniek NB Milieu BV op het bieden van uitstekende klantenservice en het op maat maken van oplossingen voor individuele behoeften.
 • Het belang van betrouwbare installaties en systemen die gemakkelijk te onderhouden en te bedienen zijn.
 • Een overzicht van enkele opmerkelijke projecten en tevreden klanten die hebben geprofiteerd van de expertise van Afvalwatertechniek NB Milieu BV.

6: Toekomstperspectieven en Maatschappelijke Impact

 • Vooruitblik op de toekomstige ontwikkelingen en trends op het gebied van duurzame waterbehandeling.
 • Het belang van continue verbetering en aanpassing aan veranderende behoeften en uitdagingen.
 • De bredere maatschappelijke impact van Afvalwatertechniek NB Milieu BV op het gebied van duurzaamheid, milieubescherming en waterbehoud.

Conclusie: Afvalwatertechniek NB Milieu BV heeft zich gevestigd als een toonaangevende speler in duurzame waterbehandelingssystemen. Met hun brede scala aan oplossingen, toewijding aan innovatie en streven naar milieubescherming, hebben ze een positieve bijdrage geleverd aan de bevordering van duurzaam waterbeheer. Door voortdurend onderzoek, klantgerichte benadering en het aanbieden van geavanceerde technologieën, zal Afvalwatertechniek NB Milieu BV blijven bijdragen aan een schonere en duurzamere toekomst voor waterbehandeling.