Overstortputten en ontlastputten.

Het reguleren van waterstromen gaat gepaard met technieken voor waterbeheersing. Afvalwatertechniek heeft sinds 1989 al veel bedrijven en gevaarlijke opslagterreinen voorzien van rioolputten, olieafscheiders, slibvangputten, bufferputten, afsluiters die waterstromen beheersen en reguleren. De overstortputten worden o.a. ingezet om overtollig regenwater welke niet op het terrein verwerkt kan worden op omliggende oppervlaktewater te brengen. Ook zien we overstortputten op grotere terreinen waar bij extreme regenbuien slibvangers en olieafscheiders ontlast moeten worden (bypass).

De ontlastputten worden ingezet om rioolsystemen drukvrij te houden zoals bij Pluvia dakafvoeren. Hierbij wordt heel nauwkeurig gekeken dat de roosters op de ontlastputten de hoeveelheid regenwater kunnen verwerken. Pluvia moet immers ten alle tijde een vrije uitloop hebben om te voorkomen dat daken overstorten of te zwaar belast worden.

Klik hier en ga direct naar de documentatiebladen


Bij brand worden de calamiteitenafsluiters van Afvalwatertechniek ingezet. Deze zijn zo geconstrueerd en beveiligd, dat ze snel afsluiten en bluswater tegen houden. Met het productenpakket heeft Afvalwatertechniek een complete oplossing om elk bedrijf, opslagterrein of industriegebied adequaat te beveiligen tegen bluswaterschade.

Toepassingsgebieden

  • Waterzuiveringen
  • Industrieterreinen
  • Chemische opslagplaatsen
  • Overslagbedrijven
  • Schrootopslagterreinen
  • Composterings- en grondreinigingsbedrijven
  • Distributiecentra

Klik hier en ga direct naar de documentatiebladen

Bel ons voor meer informatie of vul ons contactformulier in.