Regenwater - Een introductie

Regenwater is een goed alternatief voor drinkwater voor lagere toepassingen zoals bijvoorbeeld bluswerkzaamheden, het spoelen van toiletten of het naspoelen van voertuigen na een wasproces. Regenwater is over het algemeen zeer zacht en kan na middels een eenvoudige filtratie en eventuele beluchting geschikt gemaakt worden om te gebruiken.

Klik hier en ga direct naar de documentatie


Hoeveelheid regenwater

Hoeveel regenwater ter beschikking staat is afhankelijk van een aantal factoren zoals:

  • het gebied
  • de hoeveelheid oppervlak waarop regenwater opgevangen kan worden
  • de grootte van de opvangbuffer
  • de soort dakbedekking
  • helling van het dak

Omschrijving regenwatersysteem

Het regenwatersysteem bestaat in grote lijnen uit:

  • regenwaterfilter
  • regenwaterbuffer
  • drinkwatersuppletiesysteem
  • drukverhogingssysteem

Regenwaterfilter

T.b.v. de filtratie van het regenwater wordt het wervelfilter ingezet. Dit onderhoudsarme drukloze filter zorgt ervoor dat deeltjes groter als 200 micron uit het regenwater gefiltreerd worden. Zo worden bladeren, zand, takken etc verwijderd.

Regenwaterbuffer

De grootte van de regenwaterbuffer volgt uit het regenwateraanbod met de formule;

(Qhw-n x F x y x nf) x 20 / 365 = inhoud opslagtank (liters)

waarin
Qhw-n = hoeveelheid neerslag per jaar (mm) = 750 mm
F = geprojekteerd dakoppervlak (m2)
y = afvloeiingscoefficient dak
nf = gemiddeld rendement filter
20 = max aantal droogdagen voor de regio midden Nederland
365 = aantal dagen / jaar

Als we nu gaan kijken naar de regenwater-vraag (in plaats van het aanbod) volgt de grootte van de opslagtank uit:

V = (Qhw-vr /365) x 20

Waarin;
V = inhoud opslagbuffer
Qhw-vr = watervraag
365 = aantal dagen per jaar
20 = max aantal droogdagen
Qhw-vr = Qtoilet + Qbus-/truckwasmachine + Qoverig

Waarin;
Qtoilet = hoeveelheid spoelwater voor toiletten kan bepaald worden uit
aantal personen x 1500 (aantal toiletbezoeken per jaar) x volume wc-reservoir
Q bus-/truckwasmachine = aantal wassingen x afspoelvolume
Qoverig = water nodig voor -spoelen goten –overige reinigingsactiviteiten

Deze buffers kunnen door ons worden uitgevoerd in kunststof of beton. Het voordeel van kunststof is de lagere inbouwkosten. Beton kan eenvoudiger ingezet worden bij hoge grondwaterstand. Daarnaast zorgt de toplaag van beton voor een neutralisatie van het regenwater.

Drinkwatersuppletiesysteem

Het is vanzelfsprekend dat ons drinkwaternet zeer nauwlettend wordt beschermd en beveiligd tegen binnendringen van vreemde stoffen. Regenwater is zo’n stof. De installaties van afvalwatertechniek Milieu zijn derhalve beveiligd op de mogelijkheid van terugstromen van regenwater in het drinkwaternet. De drinkwatersupletie geschiedt bij alle systemen middels een ventiel die minimaal 10 cm boven het maximale regenwaternivo zit en waar een open verbinding heerst met de buitenlucht (om overdruk buiten het ventiel te voorkomen).

De lay-out van de bovengrondse installatie is afhankelijk van de regenwatervraag van de verschillende afnemers. Voor huishoudelijk gebruik zijn de TEO 3 en TEO 5 van toepassing. Voor industriële toepassingen met een grotere watervraag worden de HST 500 en HST 1000 ingezet. Deze systemen zijn voorzien van nivo-signalering en droogloopbeveiliging voor aan te sluiten pompen.

Drukverhogingssysteem

Omdat het regenwater drukloos wordt opgeslagen is een drukverhoging noodzakelijk die het regenwater onder leidingwaterdruk brengt. Hiervoor worden hydrofoorpompen ingezet al dan niet met een extra voorfilter om de pomp extra te beschermen.. De pompen worden aangestuurd door het drinkwatersuppletie-systeem om te voorkomen dat de pomp droogloopt.


Bel ons voor meer informatie of vul ons contactformulier in.