Rainfilter. Regenwaterfiltratie.

Regenwater wordt steeds vaker geïnfiltreerd op de plaats waar het daadwerkelijk neerkomt. Doordat bepaalde bouwstoffen worden toegepast voor de aanleg van daken kan er echter vervuiling in dit regenwater terechtkomen. Hierdoor is infiltreren niet meer mogelijk in verband met bodemvervuiling.  De maatregelen om deze stoffen uit het regenwater te verwijderen zijn beperkt of kostentechnisch oninteressant. Middels chemische processen is de vervuiling bijvoorbeeld goed verwijderbaar maar dit is gewoonweg te duur. Natuurbeton Milieu introduceerde in 1994 de RAINFILTER die middels simpele fysische processen (filtratie, adsorptie) metaaldeeltjes uit regenwater verwijdert, een goedkope en daardoor haalbare oplossing.


De regenwaterkwaliteit classificeren we hiervoor in drie categorieën namelijk:

  • Denkbaar: Dit regenwater kan zonder voorbehandeling direct geïnfiltreerd worden maar kan desondanks toch vervuiling bevatten. De concentratie van de vervuiling is echter dermate laag dat vervuiling van de grond of verandering van de samenstelling van de grond niet verwacht worden.
  • Tolereerbaar: Dit regenwater mag na een voorbehandeling of rekening houdend met de reinigende werking van de infiltratievoorziening geïnfiltreerd worden. Een duidelijk voorbeeld is de reinigbare werking van begroeide oppervlakken die door chemische en biologisch een fysische processen die de variatie aan vuilconcentratie in regenwater sterk dempt
  • Niet tolereerbaar: Dit regenwater moet naar het rioolstelsel geleid worden en kan niet geïnfiltreerd worden

De pH van het regenwater heeft een directe invloed op de oplosbaarheid van zware metalen.Deze zware metalen kunnen de bodem vervuilen en mogen derhalve niet direct op de bodem geloosd worden. Bijvoorbeeld metalen daken, metalen regenbuizen, oppervlaktes waar metalen worden opgeslagen hebben te maken met een verhoogde concentratie aan zware metalen. Onderzoeken hebben uitgewezen dat bij koperdaken de concentratie koper in het afvalwater sterk stijgt (tussen de 2,2 en 8,5 mg/liter). Ook bij zinken daken zijn verschillende metingen gedaan waar waardes van 1,7 tot zelfs 44 mg/liter werden gemeten. Parkeerplaatsen en wegen waren minder belastend met zinkconcentraties tot 2 mg/l. Bij al deze metingen werden ook verhoogde loodconcentraties gemeten.

Met het Natuurbeton Milieu RAINFILTER is niet tolereerbaar regenwater met verhoogde concentraties zware metalen toch tolereerbaar voor infiltratie. Bij verschillende testprojecten zijn metaalconcentraties sterk gereduceerd. Koper wordt bij koperdaken en koperen afvoerleidingen met het RAINFILTER gereduceerd naar max. 0,05 mg/l. Zink bij zink—daken en zinken afvoerleidingen naar max. 0,5 mg/l en lood naar max. 0,025 mg/l.

Bel ons voor meer informatie of vul ons contactformulier in.