Fysische afvalwaterbehandeling

Het verwijderen van grotere vaste delen uit afvalwater geschiedt in veel gevallen door een zandfilter, zeefbocht, bandfilter of een hydrocycloon. Deze fysische zuivering wordt vaak voor een slibvanger/afscheider of voor de lozing naar het rioolstelsel geplaatst. Slibvangputten hoeven hierdoor minder snel te worden geledigd, procespompen en putten vervuilen hierdoor minder snel.

In sommige gevallen wordt de fysische zuivering als laatste geplaatst. Dit wanneer deze dient om uitsluitend dat laatste beetje vervuiling te verwijderen, vervuiling die de gravitaire afscheiders zoals slibvangers en olieafscheiders er niet uit krijgen. Een mooi voorbeeld van zo'n filter is het biologisch zandfilter, de helofytenfilter (ook wel rietbedfilter genoemd).


Toepassingsgebied

  • Recyclingbedrijven
  • Plastic Recycling
  • Groen en metaal recycling
  • Agrarische bedrijven
  • Groente, vlees en vis verwerkende bedrijven
  • Champignon kwekerijen
  • Composterings- en grondreinigingsbedrijven
  • Reiniging van vrachtwagens voor veevervoer en bulktransport
  • Rioolwaterzuiveringsinstallatie


Bel ons voor meer informatie of vul ons contactformulier in.

De hydrocycloon




De meest bekende toepassing van de hydrocycloon is in ons waterrecyclingsysteem voor wasplaatsen (de Aqua HZ). De hydrocycloon werkt op basis van verschil in dichtheid. Doordat deeltjes met een hoge snelheid in een draaiende beweging worden gebracht zullen zware en lichte deeltje zich van elkaar scheiden. Een vergelijkbaar principe is de centrifuge. Het grote voordeel van een hydrocycloon is dat ze onderhoudsvrij ingezet kunnen worden. Immers er wordt in de cycloon niets gefiltreerd en tegengehouden. Het afval wordt direct met een deel van het water afgevoerd.



De helofytenfilter en de zandfilter

Een helofytenfilter of rietbedfilter is een groot zand en keizel filter die wordt bedekt met plantensoorten. Het zandkiezel mengsel houdt vervuiling vast. Een deel van die vervuiling kan worden afgebroken door de bacterien die ontstaan in het filter, een ander deel wordt opgenomen door de planten. Vervuiling die niet kan worden afgebroken of niet kan worden opgenomen door de planten hoopt zich op in het filter. Het filter moet dus na een lange periode van meestal 15-20 jaar worden gereinigd/vervangen.

Een eenvoudig zandfilter kan simpel worden teruggespoeld. Een helofytenfilter wordt na verzadiging teruggespoeld of afgegraven en opnieuw gevuld. Plaatsgebrek is meestal bepalend om voor een zandfilter in plaats van een helofytenveld te kiezen.

De zeefbocht

Een zeefbocht is een gebogen zeefplaat waar het afvalwater verticaal wordt opgebracht. Doordat grotere deeltjes niet door de zeef passen blijven ze achter op de plaat en glijden ze naar beneden naar een (ontwaterings-)container. Water en kleinere deeltjes vallen door de zeef. De zeefbocht is leverbaar met een maaswijdte/filterkwaliteit van minimaal 100 micron en een zeefbreedte van 500 mm tot 2200 mm, eventueel met trilzeef of zeeftrommel. De zeefbocht is onderhoudsarm en eenvoudig in een proces in te bouwen.

Het bandfilter

Voor fijnere filtratie van kleinere deeltjes wordt vaak het bandfilter ingezet. Deze kan uitgevoerd worden met een filtervlies welke met de vervuiling naar de (ontwaterings-)container kan worden geleid. Het vlies is milieuvriendelijk en kan zonder beperkingen met het uitgefilterde materiaal worden afgevoerd. Doordat dit vlies bovenop de band ligt zal het band nooit verstopt raken. Het vlies met filtermateriaal wordt immers afgevoerd. Hierdoor zijn natuurlijk wel de exploitatiekosten iets hoger. Het bandfilter heeft een veel lager stroomverbruik als een trillende zeefbocht. Ook zullen door de nog fijnere filtratie van het bandfilter de onderhoudskosten van alle achterliggende processtappen lager worden.