IBA klasse I

De richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen geeft de lidstaten bindende aanwijzingen voor de bescherming van grond- en oppervlaktewater tegen de verontreiniging veroorzaakt door het on-gezuiverd lozen van afvalstoffen. Per provincie heeft een inventarisatie plaatsgevonden in drie afzonderlijk gekwalificeerde gebieden. Voor het desbetreffende gebied zijn IBA's ingedeeld in klasse.

  • niet kwetsbaar gebied minimaal IBA klasse I (Septictank)
  • kwetsbaar gebied minimaal IBA klasse II
  • zeer kwetsbaar gebied minimaal IBA klasse IIIa of IIIb

Panden welke niet zijn aangesloten op de riolering, kunnen rechtstreeks via een zgn. IBA in de bodem of op het oppervlaktewater lozen.

Klik hier en ga direct naar de documentatie


IBA klasse I: septictank

De septictank van Afvalwatertechniek voldoet aan alle eisen die worden gesteld aan de uitvoeringsnormen van septictanks. De septictank is gedimensioneerd en geconstrueerd volgens "uitvoeringsregelingen lozingsbesluit bodembescherming."

De Septictank van Afvalwatertechniek is leverbaar in de volgende uitvoeringen:

  • Type 1-4 i.e. materiaal gewapend beton. Inhoud 6000 liter.
  • Type 5-10 i.e. materiaal gewapend beton Inhoud 2 maal 6000 liter.
  • Type 15 en groter gewapend beton Inhoud i.e. afhankelijk

Een Septictank kan worden toegepast voor individuele zuivering van huishoudelijk afvalwater in niet kwetsbare gebieden.


ZKH Maxima en ZKH Willem Alexander inspecteren de Solo Turbante IBA klasse III van Afvalwatertechniek in 2001 bij het van Hall Instituut in Leeuwarden

Infiltratievoorziening/zakput

Afvalwatertechniek heeft een infiltratie-unit ontwikkeld. Een infiltratie-unit bestaat uit een bladvanger, zandvanger en de infiltratie-unit rainchamber. In een infiltratie-unit wordt hemelwater dat afkomstig is van daken of verharde oppervlakte gebufferd en geïnfiltreerd in de omliggende bodem. Voor lozing vanuit een IBA in de bodem wordt achter de IBA installatie een infiltratie-unit geplaatst.

Afvalwatertechniek heeft voor de infiltratie van hemelwater alsmede voor voorgezuiverd huishoudelijk afvalwater een aantal infiltratievoorzieningen in haar programma, welke is gedimensioneerd volgens de laatste normen.

Klik hier en ga direct naar de documentatie

Bel ons voor meer informatie of vul ons contactformulier in.