Inspectie olieafscheider/vetafscheider.

Het afvoeren van oliehoudend afvalwater dient te geschieden via een olieafscheider. Deze moet volgens de regelgeving aantoonbaar voldoen aan de geldende Norm (olieafscheiders; EN 858 / NEN 7089, vetafscheiders EN 1825 / NEN 7087). 


Afvalwatertechniek kan alle olieafscheiders en vetafscheiders aan een volledige inspectie onderwerpen om te kijken of de afscheider voldoet. Ook kan Afvalwatertechniek alle onderdelen repareren/vervangen zoals coalescentiemateriaal, vlotters, in- en uitlaat etc. Monstername en analyse doen we samen met een gecertificeerd Sterlab, dit om onafhankelijke meetgegevens te kunnen overleggen. Hierbij kunnen alle merken en alle mogelijke onderdelen door ons vervangen of gerepareerd worden. Het uit de inspectie voortvloeiend rapport dient ter ondersteuning richting bevoegd gezag. De kosten van zo'n inspectie bij industriĆ«le bedrijven zijn door ons overzichtelijk.   Afvalwatertechniek levert verdergaande afvalwaterbehandeling op plekken waar afscheiders onvoldoende resultaat leveren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn door het gebruik van reinigingsmiddelen (wasprocessen) of hogere concentraties zware metalen, kleurstoffen, slib, zetmeel of andere organische vervuiling. Waterrecyling bij wasprocessen is een van onze specialiteiten.   Bel ons voor meer informatie op 0495-461212 of vul ons contactformulier in.